DAJTE ĽUDÍ NA
PRVÉ MIESTO!

V rámci modernej správy budov a fungovania Vašich firiem signalizujte svetu, že dávate ľudí na prvé miesto.

Ako to celé vzniklo ?

Jedného dňa na káve. Poznáme sa už z takmer 30 rokov. Naradostené sme sa konečne stretli a hovorili sme o celkovej spokojnosti so všetkým okolo nás. Poznáte to. Všetko je super, krásne zabehnuté v koľajničkách a postupne naša diskusia prešla až k zabehnutiu do tvrdých koľají a teda aj akejsi neidentifikovanej nespokojnosti. Obe sme cítili, že je potrebné niečo zmeniť, niečo akoby nás stále naháňalo, tak za chrbtom a vnútorne. Možno poznáte ten pocit. Termíny, povinnosti, meetingy, raz v centre mesta a o hodinu na druhej strane, potom si odsedieť svoje pri papierovačkách, občas aj obed, večer všetko dohnať, len aby nás nikto už nevyrušil, potom domov, uložiť deti a nejaký spánok. A takto dokolečka dokola…a zas a znova…

Čo to je?
Každý deň to isté, len náplň práce mierne iná. Pochopili sme, že bez zmeny životného štýlu k zmene fungovania nepríde. Môžeme mať svoju prácu radi, vykonávať ju s láskou a entuziazmom, ale bez rovnováhy celý systém postupne skolabuje. A tak sme uvažovali nad tým ako spojiť naše skúsenosti tak, aby sme robili svoju prácu s maximálnou spokojnosťou, vyťažili z nej 100% a boli aj naďalej spokojné v rovnováhe a náš systém nespadol. Vlastný život nám ukázal možnosť založiť program Fyziorestart.

A takto to celé bolo

Preto sme sa rozhodli s tým s Vami podeliť a pomôcť aj Vám.

Andrea Szabová:

„V rámci modernej správy bodov a fungovania firiem je potrebné dávať ľudí na prvé miesto!“

andrea fyziorestart
ziuzana fyziorestart

Zuzana Woleková:

„Pre človeka je dôležité poznať všeobecné princípy fungovania tela a pohybu v prostredí!“

Prečo fyziorestart ?

Na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti správy budov  a poskytovania zdravotnej starostlivosti , sme vytvorili unikátny program, ktorý ponúka komplexné a dlhodobé riešenie pre zlepšenie zdravia a pracovnej pohody Vašich zamestnancov so zreteľom na ich individualitu.  Program je zameraný na diagnostiku, terapiu a hlavne prevenciu porúch pohybového systému človeka spôsobených prácou  v nesprávnom a dlhodobom sede, nečinnosťou, či priveľkou záťažou.  Uvedomujeme si, že človek je pri práci vždy v interakcii s prostredím. To vo veľkej miere vplýva na jeho zdravie. Človek a prostredie, v ktorom sa nachádza je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Štúdie ukazujú, že takmer 90% nášho života trávime vo vnútri. Preto je nevyhnutné starať sa o človeka a jeho vnútorné prostredie prispôsobovať tak, aby bol spokojný.

Človek je dušou prostredia a budovy. Všetko čo v nej nájdeme je jeho výtvorom. Nech je systém akokoľvek prepracovaný a budova akokoľvek technologicky vyspelá, vždy za tým sedí človek!  Našou víziou je prepojiť človeka a budovu. Jednoducho a ekonomicky priniesť efektívne riešenia pre zlepšenie zdravia a pracovnej pohody priamo do prostredia, v ktorom človek trávi najviac času.

Postupne sa začína o tom uvažovať aj v medzinárodnom kontexte. Nie nadarmo sa hovorí:

“BETTER BUILDINGS ARE WELL!”

WELL ako zdravé budovy

WELL ako certifikácia WELL

Už aj budovy majú svoju certifikáciu orientovanú na vplyv prostredia na človeka. Populárna je najmä v zahraničí certifikácia WELL. Je určená pre nové i existujúce budovy a je nástrojom na meranie a hodnotenie parametrov vnútorného prostredia ovplyvňujúcich zdravie a pohodu užívateľov. Samotná WELL certifikácia je postavená na lekárskom výskume.

Ako funguje fyziorestart?

  • Oboznámime sa s prácou, pracovnými návykmi a pracovným prostredím Vašich zamestnancov
  • Vyhodnotíme a zanalyzujeme zistené skutočnosti
  • Vytvoríme a spoločne s Vami prekonzultujeme návrh na zlepšenie
  • Ponecháme to čo je dobré a navrhneme úpravy, ktoré si nevyžadujú ďalšie finančné náklady na vybavenie kancelárie
  • Naučíme zamestnancov pochopiť základné princípy fungovania ľudského tela v prostredí a vysvetlíme mu jeho vplyv na zdravie
  • Pomôžeme každému zamestnancovi pri tvorbe zdravého osobného priestoru
  • Odhalíme včas začínajúce poruchy pohybového systému a poskytneme ich riešenie priamo na pracovisku

Zabezpečíme pravidelnosť a trvalú udržateľnosť

Čo je FYZIO ?

Slovo “fyzio” v tomto koncepte predstavuje telo ale aj fyzický svet. Človek je však oveľa zložitejší ako telo. Je súborom tela, mysle a duše. Zdravie je telesné, duševné a sociálne blaho. Je to opak choroby, nielen jej neprítomnosť alebo poruchy funkcie. Na celkové zdravie pôsobia rôzne determinanty. Najväčšou časťou  sa podieľa zdravý životný štýl a  prostredie. Oveľa menej je to už genetika a zdravotníctvo.  Prostredie, ktoré je vytvorené človekom, tvorí jeho fyzický svet.  Ten sa postupne nástupom nových technológií mení. To je ruka v ruke sprevádzané s vývojom životného štýlu. Progres je v niektorých krajinách aj v zdravotníctve. Dokonca môžeme povedať, že vieme často krát ovplyvniť aj genetiku. Človek sa v konečnom dôsledku po tisícročia geneticky prispôsoboval prostrediu a životnému štýlu.

evolucia

Prečo REST ART ?

Pre zaistenie rovnováhy tela, mysle a ducha je nevyhnutné vedieť aktívne oddychovať. Najviac si mozog oddýchne od práce tým, že zapojí jeho iné časti . Dá sa to urobiť aj cez zmysli (čuch, sluch, zrak, hmat, chuť) a vedomí pohyb. Oddych je umenie.  Niekedy stačí zmeniť činnosť na 30 minút a myseľ dokáže uvažovať a pracovať oveľa efektívnejšie. Efektívna myseľ je výsledkom fungujúceho tela, vedomého pohybu a podvedomých stimulov, ktoré dostáva z prostredia. Vytváranie REST stations v budovách a edukácia ako tieto stanice  efektívne využívať naučí ľudí UMENIU ODDYCHOVAŤ.

Prečo RE START?

Je to jednoduché. Keď máme preplnení počítač alebo nevyužívate jeho kapacity naplno môže dochádzať k spomaleniu alebo poruche jeho fungovania. Vtedy väčšinou siahneme po tlačítku REŠTART. Počas procesu reštartovania dôjde k obnove.  Nevypíname ho a ani nevyhadzujeme a nekupujeme nový. Takto je to aj s človekom. Jednoducho ho REŠTARTUJTE !

Kto sme ?

Andrea Szabová

Má vyše 10 ročnú prax v oblasti property a facility managementu. Vyštudovala Stavebnú fakultu na STU v Bratislave so špecializáciou na ekonomiku a riadenie stavebníctva. V roku 2006 úspešne ukončila PhD. štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave s dizertačnou prácou na tému Programy obnovy – financovanie obnovy bytového fondu.

Počas štúdia na vysokej škole strávila 4 mesiace vo Worchesteri v USA a 3 mesiace na zahraničnej stáži v rámci Leonadro da Vinci Programu v holandskom Rotterdame v spoločnosti VESTIA Rotterdam Zuid.

V roku 2005 získala 1. cenu Erharda Buseka for Housing Research vo Viedni s prácou „Ako zefektívniť obnovu bytového fondu na Slovensku“.

V rokoch 2006-2010 pracovala v spoločnosti AXIMA Services, a.s. ako Property Manager a 2010-2013 v spoločnosti Cushman&Wakefield Property Services ako Senior Property Manager.

Je zakladajúcou členkou Slovenskej Asociácie Facility Managementu (SAFM), kde pôsobila ako členka predstavenstva a v súčasnosti pôsobí ako členka dozornej rady. Je konateľkou spoločností AS Property, s.r.o. (www.asproperty.sk) a FM Institute Slovakia s.r.o. (www.fmi.sk) . Od roku 2016 je členkou IPMSC Board of Trustees (IPMS štandardu premeriavania plôch) a od roku 2018 je aj členkou IPMS Executive Commitee.

Poskytuje služby property a facility managementu prostredníctvom spoločnosti AS Property (www.asproperty.sk), ako aj konzultácie a poradenstvo v oblasti prevádzkových nákladov, nájmov, štandardov plôch, tendrovania dodávateľských služieb a energií, tvorby reportov a budgetov nehnuteľností ale aj poradenstvo pri due dilligence predaji komerčných nehnuteľností.

Vedie workshopy pre facility a property managerov prostredníctvom FM Institute Slovakia s.r.o. (www.fmi.sk). Venuje sa tiež vzdelávaniu a poradenstvu vo firmách.

 

Prezentuje názor, že v rámci modernej správy budov a fungovania firiem je potrebné dávať ľudí na prvé miesto!

Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Pracovala v DFNsP v Bratislave a v privátnych poliklinikách.

Získala špecializáciu v liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, liečbe funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému, dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné. Je autorkou fyziokonceptu FITMAMA, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.
www.fit-mama.sk

Poskytuje ambulantnú fyzioterapiu v HELASfyzio a pôsobí tiež v RC Prešporkovo, kde vedie kurzy pohybovej výchovy pre ženy a deti, fyzioporadňu. Je členkou a dobrovoľníčkou v tomto občianskom združení.

Vedie workshopy pre fyzioterapeutov v Českej Republike ale aj na Slovensku v spolupráci s portálom ZdravoaFit.  Venuje sa tiež vzdelávaniu a poradenstvu vo firmách, školách alebo škôlkach. Myslí si, že človek je za svoje zdravie zodpovedný z veľkej časti sám. Jej víziou je dostať všeobecné vedomosti o fungovaní tela a pohybu v prostredí a prevenciu bližšie k ľuďom!

V minulosti pracovala pre firmy:

NEULOGY, a.s. – pravidelný fyziotréning a konzultácie

THIS IS LOCCO – pravidelný fyziotréning a konzultácie

MARY KAY – diagnostika a nastavenie pracovných miest

ZÁPADOSLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – workshop a konzultácie

SLOVANET – workshop a konzultácie

FM Institute Slovakia – workshop a fyziotréning

ZUNO banka – workshop a konzultácie

“Vzorec chorôb alebo zranení, ktoré ovplyvňujú istú skupinu ľudí, nikdy nie je dielom náhody. Vždy ide o prejav stresu a napätia, ktorému boli vystavení, je odozvou na všetko z ich prostredia a správania”
CALVIN WELLS, BONES, BODIES AND DISEASE

bolest krizov

VIETE ŽE: Dlhodobé sedenie má negatívny vplyv na telesné a duševné zdravie Vašich zamestnancov?

Skôr ako sme žili v dobe pohodlnosti, bol fyzický pohyb nevyhnutný na prežitie. Pohyb, výdrž, sila, pohyblivosť boli kedysi nutnou prirodzenou súčasťou ľudského života. Dnes nám pár ťuknutí do klávesnice alebo mobilu zabezpečí potravu, tovar či služby priamo ku dverám.

Celý čas sme vystavení nejakej záťaži. Jednou zo síl, na ktoré musia naše telá neustále reagovať, je gravitácia. Tá konštantne pôsobí na kosti. Záťaž na ne sa však líši podľa toho, v akej polohe sa nachádzame. V dlhodobo statickej polohe (sed, ľah) má gravitácia vplyv na zníženie hustoty kostí a svalov a celkový tvar tela. Telo sa vytvaruje podľa toho ako dlho a v akej polohe najčastejšie pretrvávame. Vonkajšie tlaky (vzájomné pôsobenie medzi kostrou, svalstvom a stoličkou), napätie (nový pár topánok na pokožke chodidiel) a ťažné sily vytvárajú bunkové deformácie. Proces mechanotransdukcie spôsobí, že sa naše fyzické ja prispôsobí našej skúsenosti s fyzickým svetom (vytvaruje sa podľa nej). Často si pod vplyvom nedostatku takýchto vedomostí vytvoríme pracovné návyky, ktoré nás deštruujú, prinášajú nám telesnú a aj duševnú nepohodu a vedú k rôznym chorobám.

Najviac času trávime v práci. Začnime sa k sebe správať konštruktívne!

REŠTARTUJME SA!

Mechanotransdukcia je proces pri ktorom bunky vycítia a následne prekladajú mechanické signály (stlačenie, napätie, viskozita) vytvárané ich prostredím do biochemických signálov. Umožňuje bunkám prispôsobiť svoju štruktúru a funkciu podľa potreby. Keď pohnete rukou či nohou, nemeníte len usporiadanie väčších štruktúr svojich končatín, ale aj usporiadanie menšich bunkových štruktúr.

Aké sú komplikácie z nesprávneho sedenia?

bolest hlavyBolesť hlavy

Skupina bolestí hlavy je veľmi široká, niektoré môžu byť podmienené patologickými procesmi v mozgu alebo môže ísť o tzv. funkčné bolesti hlavy. Tieto vznikajú práve z dlhodobého preťažovania svalov a nesprávnej polohy. Dochádza k napätiu šijového svalstva a to spôsobuje tlak a bolesť v oblasti hornej krčnej chrbtice a po celej ploche hlavy až k nadočnicovým oblúkom.

Pri riešení problému v krčnej chrbtici postupne dôjde aj k ústupu bolestí hlavy.

krcna chrpticaBolesť krčnej chrbtice

Ako signál, že niečo v tomto mieste nie je v poriadku slúži bolesť. Telo sa zo začiatku bráni tým, že oblasť stuhne a zvýši sa napätie. Týmto sa telo ochráni pred ešte väčšou deštrukciou. Po nerešpektovaní tohoto signálu a neriešení problému môže dôjsť k vychýleniu alebo prasknutiu platničky, ktorá tlačí na nervový koreň. Pri dobrom nastavení polohy a mechanickej terapii je možné poruchu zvrátiť alebo zmierniť následky poškodenia.

bolest zaludkaBolesť v hrudnej časti chrbtice

Sedením v zhrbenej polohe aj niekoľko hodín denne dochádza až k štrukturálnym zmenám v oblasti stavcov a mäkkých tkanív. Postupne môže dôjsť k deformite, ktorá sa nazýva hyperkyfóza. Dochádza k bolestiam v tejto oblasti, blokádam rebier a zhoršeniu dýchania. Mnohokrát si mylne myslíme, že je to problém so srdcom, ale táto bolesť prichádza z chrbtice. Pri dobrom nastavení polohy a mechanickej terapii je možné poruchu zvrátiť alebo zmierniť následky poškodenia.

bolest chrbticeBolesť spodnej časti chrbtice a kostrče

Bolesť spodnej časti chrbtice a kostrče je najčastejšou príčinou práceneschopnosti. Častým a dlhodobým sedením dochádza k blokádam, postupnej zmene postavenia stavcov a medzistavcových platničiek až k degeneratívnym zmenám, a útlaku kostrče a mäkkých tkanív. V sede je na tento segment vyvíjaný najväčší tlak. Platnička sa vysunie najčastejšie šikmo dozadu a tlačí na výstup miechových nervov. To sa prejavuje až bolesťou a tŕpnutím dolných končatín.

obezitaBolesť žalúdka a vnútorných orgánov

Dlhodobým sedením v nesprávnej polohe dochádza k útlaku vnútorných orgánov a zníženiu ich funkcie. Toto sa prejavuje bolesťou žalúdka, pálením záhy, častými zápchami ako aj nadúvaním. Celkovo dochádza k zhoršeniu trávenia a spomaľuje sa metabolizmus. Pri vzpriamenom sede a správnom dýchaní dochádza k uvoľneniu tlaku na vnútorné orgány a optimalizácii ich funkcie.

bolest zapestiaBolesť lakťa a zápästia

Práca na počítači nám často spôsobuje bolesť lakťa a zápästia. Dlhodobá práca s myšou mimoriadne zaťažuje nielen kĺby zápästia, lakeť a malé kĺby prstov, ale aj krčnú chrbticu. Pri písaní na počítači sa nadmerne opotrebúvajú medzistavcové platničky, ako i celý pohybový aparát – väzy, šľachy, svaly. Napríklad jednostranné preťažovanie zápästia spôsobuje syndróm karpálneho tunela alebo klikanie myšou spôsobuje bolesť v oblasti lakťa. Pri správnom ergonomickom nastavení pracovného miesta a dostatočnej opory pre lakeť a zápästie môžeme týmto bolestiam predchádzať.

bolest kolienBolesť kolien

Možno Vás prekvapíme tým, keď si uvedomíte, aké jednoduché je žiť zdravšie. Vďaka nepatrným zmenám vo svojom prostredí a návykoch môžete pracovať oveľa efektívnejšie.

Ako môžeme pomôcť Vašim zamestnancom?

Vyskladáme spoločne s vami program vhodný pre vašu firmu a budovu

Každá firma je iná a preto je nutná osobná návšteva a konzultácia, po ktorej vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku podľa rozsahu činnosti a počtu zamestnancov a dohodneme podrobnosti realizácie.

Fyziorestart WORKSHOP

Zážitkovou formou Vám na workshope vysvetlíme na jednej strane vplyv pracovného miesta a prostredia na človeka a na strane druhej uvedomenie si tela v prostredí. Aké sú negatívne vplyvy a ako im predchádzať. Cieľom je uvedomiť si, že každodenné monotónne polohy a pohyby v práci a tak isto aj priestory a v budove môžu mať negatívny vplyv na Vaše telo. Mozog si vytvorí určité nervové dráhy na základe, ktorých telo opakovane funguje. Vytvorí si tak pohybové vzorce, ktoré sú častokrát deštruktívne. Preto je dôležité sa naučiť čo najviac o fungovaní tela, ako správne sedieť, aké je správne držanie tela a dýchanie ako aj preventívne cviky a aký ma vplyvy prostredie na Vás v každodennom pracovnom živote. Postupným zavedením a používaním konštruktívnych polôh a pohybov odbúrate tie staré, pretože dochádza k vytváraniu nových nervových spojení v mozgu a k oslabeniu až strate tých starých. Poukážeme a pomôžeme včas odhaliť vznikajúce funkčné poruchy.

V rámci workshopu sa tiež dozviete ako si upraviť osobný priestor v práci, ale aj priestory v celej budove vytvorením tzv. RESTART zón.

FyzoDIAGNOSTIKA

Na začiatku je konzultácia. Nasleduje individuálna podrobná diagnostika pohybového systému, na základe ktorej vypracujeme návrh fyzioterapie a odporúčania. Cieľom je včas odhaliť už existujúcu poruchu alebo poškodenie pohybového systému a odporučiť Vám vhodný spôsob fyzioterapie. Môže ísť o posturálny syndróm, kedy stačí len zmeniť polohové a pohybové návyky a začať pravidelne vykonávať odporučenú pohybovú aktivitu. Alebo o blokádu (derengment), kedy je už nutný zásah fyzioterapeuta. Posledným štádiom sú už deštruktívne zmeny tkanív (poškodenie), ktoré môžu viesť až k dlhodobej práce neschopnosti.

ErgoKONZULTÁCIA

Na začiatku je konzultácia. Následne si priamo na vašom pracovisku pozrieme ako máte nastavené pracovne miesto (stoličku, monitor, počítač atď.) a aký to vplyv na Vás. Cieľom je odhaliť prípadný problém nastavenia pracovného miesta, ktorý má negatívny vplyv na Vaše telo. Ukážeme Vám ako správne nastaviť pracovné miesto, aby ste mohli kvalitne pracovať.

EnviroKonzultácia

Na začiatku je konzultácia. Následne si priamo pozrieme Vaše pracovné prostredie, ktoré je okolo Vášho pracovného miesta. Identifikujeme možné negatívne vplyvy na Vás ako napríklad osvetlenie, vzduch, hluk, málo zelene, stiesnené prostredie atď. A navrhneme opatrenia. Cieľom je identifikovať negatívne vplyvy a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, ktoré budú viesť k pocitu spokojnosti pri vykonávaní Vašej práce.

FyzioKomplet

Na začiatku je konzultácia. Nasleduje individuálna podrobná diagnostika, na základe ktorej vypracujeme návrhy a odporúčania. Cieľom je naučiť Vás čo najviac o Vašom probléme a vysvetliť Vám princíp vplyvu polohy, pohybu a prostredia na Vaše telo a pohybový systém. Väčšinou ide o súbor opatrení vyšpecifikovaných pre Váš problém, ktoré Vám pomôžeme aplikovať do Vášho každodenného života.

FyzioLAB

Individuálna fyzioterapia priamo vo firme

Pravidelná návšteva fyzioterapeuta a vykonávanie komplexnej fyzioterapie, nastavenia pracovných miest , poradenstva, konzultácií

FyzioTréning

Pravidelný skupinový tréning s využitím princípov fyzioterapie a tréningu

Zostavený na mieru skupine

SNAZZYBEE FIT – softvér pre trvalú udržateľnosť

Snazzybeefit je aplikácia, ktorá má za cieľ povzbudiť a navigovať zamestnanca pri správnom sedení. Je založená na základnej polohe a piatich cvikoch, ktoré sú cielene vyšpecifikované. Štúdie ukázali práve tieto polohy a pohyby ako najviac používané pri prevencii a liečbe funkčných porúch chrbtice. Tento produkt sme vyvinuli spoločne s firmou …ako doplnok k programu fyziorestart pre čo najvyšší efekt a trvalú udržateľnosť.