FyzioLAB

Pravidelná návšteva fyzioterapeuta a vykonávanie komplexnej fyzioterapie, nastavenia pracovných miest , poradenstva, konzultácií

Individuálna fyzioterapia priamo vo firme

Výsledkom je:  Možnosť pravidelnej spolupráce fyzioterapeuta s vašou firmou v podobe návštev podľa dohody. Fyzioterapeut je k dispozícii priamo na pracovisku v  prípade, že zamestnanec potrebuje konzultovať svoj začínajúci problém s pohybovým aparátom alebo potrebuje doladiť, či nastaviť pracovné miesto.  Zamestnanci sa jednoducho môžu spoľahnúť, že fyzioterapeut príde k nim a nemusia vyhľadávať túto službu, či starostlivosť mimo pracoviska. Taktiež to zabezpečuje efektívnejšiu spoluprácu a trvalú udržateľnosť.

 

Frekvencia: podľa dohody /1-2x týždenne/

Materiálovo-technické zabezpečenie: miestnosť

Trvanie:  30 minút/osoba

Cena: 30 eur,- /osoba