• podniková kultúra banner

VYBERTE SI Z NAŠICH SLUŽIEB A ZAMESTNANCI SA VÁM ODVĎAČIA

Fyziorestart WORKSHOP

Zážitkovou formou Vám na workshope vysvetlíme na jednej strane vplyv pracovného miesta a prostredia na človeka a na strane druhej uvedomenie si tela v prostredí. Aké sú negatívne vplyvy a ako im predchádzať. Cieľom je uvedomiť si, že každodenné monotónne polohy a pohyby v práci a tak isto aj priestory a v budove môžu mať negatívny vplyv na Vaše telo. Mozog si vytvorí určité nervové dráhy na základe, ktorých telo opakovane funguje. Vytvorí si tak pohybové vzorce, ktoré sú častokrát deštruktívne. Preto je dôležité sa naučiť čo najviac o fungovaní tela, ako správne sedieť, aké je správne držanie tela a dýchanie ako aj preventívne cviky a aký ma vplyvy prostredie na Vás v každodennom pracovnom živote. Postupným zavedením a používaním konštruktívnych polôh a pohybov odbúrate tie staré, pretože dochádza k vytváraniu nových nervových spojení v mozgu a k oslabeniu až strate tých starých. Poukážeme a pomôžeme včas odhaliť vznikajúce funkčné poruchy.

V rámci workshopu sa tiež dozviete ako si upraviť osobný priestor v práci, ale aj priestory v celej budove vytvorením tzv. RESTART zón.

FyzoDIAGNOSTIKA

Na začiatku je konzultácia. Nasleduje individuálna podrobná diagnostika pohybového systému, na základe ktorej vypracujeme návrh fyzioterapie a odporúčania. Cieľom je včas odhaliť už existujúcu poruchu alebo poškodenie pohybového systému a odporučiť Vám vhodný spôsob fyzioterapie. Môže ísť o posturálny syndróm, kedy stačí len zmeniť polohové a pohybové návyky a začať pravidelne vykonávať odporučenú pohybovú aktivitu. Alebo o blokádu (derengment), kedy je už nutný zásah fyzioterapeuta. Posledným štádiom sú už deštruktívne zmeny tkanív (poškodenie), ktoré môžu viesť až k dlhodobej práce neschopnosti.

ErgoKONZULTÁCIA

Na začiatku je konzultácia. Následne si priamo na vašom pracovisku pozrieme ako máte nastavené pracovne miesto (stoličku, monitor, počítač atď.) a aký to vplyv na Vás. Cieľom je odhaliť prípadný problém nastavenia pracovného miesta, ktorý má negatívny vplyv na Vaše telo. Ukážeme Vám ako správne nastaviť pracovné miesto, aby ste mohli kvalitne pracovať.

EnviroKonzultácia

Na začiatku je konzultácia. Následne si priamo pozrieme Vaše pracovné prostredie, ktoré je okolo Vášho pracovného miesta. Identifikujeme možné negatívne vplyvy na Vás ako napríklad osvetlenie, vzduch, hluk, málo zelene, stiesnené prostredie atď. A navrhneme opatrenia. Cieľom je identifikovať negatívne vplyvy a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, ktoré budú viesť k pocitu spokojnosti pri vykonávaní Vašej práce.

FyzioKomplet

Na začiatku je konzultácia. Nasleduje individuálna podrobná diagnostika, na základe ktorej vypracujeme návrhy a odporúčania. Cieľom je naučiť Vás čo najviac o Vašom probléme a vysvetliť Vám princíp vplyvu polohy, pohybu a prostredia na Vaše telo a pohybový systém. Väčšinou ide o súbor opatrení vyšpecifikovaných pre Váš problém, ktoré Vám pomôžeme aplikovať do Vášho každodenného života.

FyzioLAB

Individuálna fyzioterapia priamo vo firme

Pravidelná návšteva fyzioterapeuta a vykonávanie komplexnej fyzioterapie, nastavenia pracovných miest , poradenstva, konzultácií

FyzioTréning

Pravidelný skupinový tréning s využitím princípov fyzioterapie a tréningu

Zostavený na mieru skupine

SNAZZYBEE FIT – softvér pre trvalú udržateľnosť

Snazzybeefit je aplikácia, ktorá má za cieľ povzbudiť a navigovať zamestnanca pri správnom sedení. Je založená na základnej polohe a piatich cvikoch, ktoré sú cielene vyšpecifikované. Štúdie ukázali práve tieto polohy a pohyby ako najviac používané pri prevencii a liečbe funkčných porúch chrbtice. Tento produkt sme vyvinuli spoločne s firmou …ako doplnok k programu fyziorestart pre čo najvyšší efekt a trvalú udržateľnosť.