Fyziorestart WORKSHOP

kratky podnadpis co je to

Ako to prebeha ?

Zážitkovou formou Vám na workshope vysvetlíme na jednej strane vplyv pracovného miesta a prostredia na človeka a na strane druhej uvedomenie si tela v prostredí. Aké sú negatívne vplyvy a ako im predchádzať. Cieľom je uvedomiť si, že každodenné monotónne polohy a pohyby v práci a tak isto aj priestory a v budove môžu mať negatívny vplyv na Vaše telo. Mozog si vytvorí určité nervové dráhy na základe, ktorých telo opakovane funguje. Vytvorí si tak pohybové vzorce, ktoré sú častokrát deštruktívne. Preto je dôležité sa naučiť čo najviac o fungovaní tela, ako správne sedieť, aké je správne držanie tela a dýchanie ako aj preventívne cviky a aký ma vplyvy prostredie na Vás v každodennom pracovnom živote. Postupným zavedením a používaním konštruktívnych polôh a pohybov odbúrate tie staré, pretože dochádza k vytváraniu nových nervových spojení v mozgu a k oslabeniu až strate tých starých. Poukážeme a pomôžeme včas odhaliť vznikajúce funkčné poruchy.

V rámci workshopu sa tiež dozviete ako si upraviť osobný priestor v práci, ale aj priestory v celej budove vytvorením tzv. RESTART zón.

fyziokomplet

Obsah WORKSHOP

 • Človek a zdravie
 • Človek a prostredie
 • Pohybový systém a jeho funkcia
 • Vplyv polohových a pohybových návykov na človeka
 • Najčastejšie poruchy pohybového systému
 • Príčiny verzus dôsledky
 • Správne dýchanie
 • Správne držanie tela
 • Správny sed
 • Správne spanie
 • Konštruktívny pohyb
 • Ergonómia v práci a v dennom živote
 • Vplyv pracovného miesta a prostredia na človeka
 • Restart zóny
 • Praktické ukážky
 • Diskusia

Výsledkom je:

Pochopenie a uvedomenie si efektívnejšieho fungovania Vášho tela pri práci a v každodennom živote, ako aj možných negatívnych vplyvov pracovného miesta a prostredia na Vás. Ako ich postupne eliminovať a im predchádzať, aby nedochádzalo blokádam tela alebo až deštrukcii tkanív.

 

Materiálovo-technické zabezpečenie: miestnosť, dataprojektor

Trvanie: 4 hodiny

Cena: 390,- €